T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin Acil Servis Birimi’ne Yangın Algılama Sistemi tesis edilmiştir.

Son Projeler

Güriş Holding – Efe-2 Jeotermal Santral
Nato-İzmir Hava Unsur Komutanlığı

Haberler