Çeşme Sheraton Otel

Çeşme Sheraton Otel

Çeşme Sheraton Oteli’nin yapımı aşamasında, haberleşmeyi ve koordinasyonu sağlamak amacıyla Telsiz Haberleşme Sistemi tesis edilmiştir.

Son Projeler

Güriş Holding – Efe-2 Jeotermal Santral
Nato-İzmir Hava Unsur Komutanlığı

Haberler