Güney Deniz Saha Komutanlığı

Güney Deniz Saha Komutanlığı

Güney Deniz Saha Komutanlığı Vardiya Personel Yatakhanesi’ne Yangın Algılama Sistemi tesis edilmiştir.

Son Projeler

Güriş Holding – Efe-2 Jeotermal Santral
Nato-İzmir Hava Unsur Komutanlığı

Haberler