İzmir Adalet Sarayı

İzmir Adalet Sarayı

İzmir Adalet Sarayı’nda bina içi ve çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla Kapalı Devre TV (CCTV) tesis edilmiştir. 

Son Projeler

Güriş Holding – Efe-2 Jeotermal Santral
Nato-İzmir Hava Unsur Komutanlığı

Haberler